سه شنبه, 21 آذر,1396 - چهار شنبه, 22 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل ویانا اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، روبروی خیابان میرداماد
ریال1,520,000

ریال1,520,000

نقشه هتل ویانا

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال1,520,000

دو تخته دبل دو تخته دبل 1 بزرگسال

ریال1,520,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال1,960,000

ریال1,940,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال2,400,000

ریال2,360,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال2,200,000
اصفهان ، خیابان چهار باغ عباسی ، کوچه جهان آرا ، هتل پارت اصفهان
شروع قیمت ریال3,780,000
اصفهان، خیابان آمادگاه، مقابل هتل عباسی، هتل سفیر اصفهان.
شروع قیمت ریال2,200,000
اصفهان، خیابان فردوسی، هتل زهره اصفهان.