جمعه, 24 آذر,1396 - شنبه, 25 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل فرید مشهد

مشهد-خیابان احمد آباد -بین محتشمی و عارف -جنب ایستگاه مترو قائم
ریال830,000
تا 2% تخفیف

ریال820,000

نقشه هتل فرید

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال830,000

ریال820,000

دو تخته دو تخته 1 بزرگسال

ریال1,450,000

سه تخته سه تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال1,780,000

ریال1,750,000

چهار تخته چهار تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال2,100,000

ریال2,070,000

پنج تخته پنج تخته 1 بزرگسال
تا 3% تخفیف ریال2,420,000

ریال2,370,000

شش تخته شش تخته 1 بزرگسال
تا 2% تخفیف ریال2,520,000

ریال2,470,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال2,120,000
مشهد - بلوار مدرس - نبش مدرس
شروع قیمت ریال2,700,000
مشهد، خیابان خسروی نو،  جنب درب ورودی باب الجواد،هتل نور مشهد
شروع قیمت ریال2,570,000
مشهد، خیابان خسروی نو - اندرزگو، هتل ایران مشهد