پنجشنبه, 23 آذر,1396 - جمعه, 24 آذر,1396 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل امین کرمان

خیابان شهید چمران (سه راه شمال جنوبی)
ریال1,400,000

ریال1,400,000

نقشه هتل امین

1 بزرگسال

انتخاب اتاق انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق ظرفیت قیمت
دو تخته توئین دو تخته توئین 1 بزرگسال

ریال1,400,000

سوئیت چهار تخته سوئیت چهار تخته 1 بزرگسال

ریال3,000,000

هتل های نزدیک
شروع قیمت ریال2,780,000
شهر کرمان، خیابان خواجو، پارک نشاط، نشاط 5